ДАРИ ЖИВОТ – ДАРИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА ИЛИ КРЪВ

  ДАРИ КРЪВ ИЛИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА И СПАСИ ЖИВОТ  

1 Обява
6 Обяви

“ ДАРИ ЖИВОТ “ е онлайн базирана платформа, даваща възможност на ДАРИТЕЛИ на кръв и кръвна плазма да се свържат с ТЪРСЕЩИТЕ кръв и кръвна плазма, чрез публикуване на обяви за целите.

Платформата на “ ДАРИ ЖИВОТ “ не събира пари чрез дарения и не разполага с дарителска банкова сметка. Дейностите по търсене и даряване на кръв и кръвна плазма се осъществяват само и единствено между потребителите на платформата.

“ ДАРИ ЖИВОТ “ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ГРЕШНО ПОДАДЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ С КРЪВ И КРЪВНА ПЛАЗМА И ФИНАНСОВИ ЗЛОУПОТРЕБИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ! „ДАРИ ЖИВОТ“ НЕ ГАРАНТИРА НАМИРАНЕТО НА КРЪВ ИЛИ КРЪВНА ПЛАЗМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, А ПРОСТО СВЪРЗВА ПО НАЙ-БЪРЗИЯ НАЧИН ТЪСЕЩИТЕ И ДАРИТЕЛИТЕ! ВСЕКИ ОПИТ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ПЛАТФОРМАТА, КАКТО И С ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЪВ И КРЪВНА ПЛАЗМА ЧРЕЗ НЕЯ ЩЕ БЪДЕ ПОДАДЕН НЕЗАБАВНО КЪМ ОРГАНИТЕ НА РЕДА!

Сравни